ZDRUŽENIE VŠESTRANNÝCH AKTIVÍT PRE MLÁDEŽ

Sme občianske združenie „ZVAM“

Združenie všestranných aktivít mládeže. Sme skupina nadšencov, inštruktorov, jednoducho dospelákov, ktorým nie je ľahostajná budúcnosť súčasnej generácie.

Myšlienka nášho prvého projektu - zážitkového tábora Zóna Alfa 1 - vznikla takpovediac v našich domácnostiach pri problémoch s rastúcou závislosťou našich vlastných detí na nových technológiách. Hľadali sme motivujúce prvky a metódy, ktoré dokážu deti zaujať a vtiahnuť späť do reálne prežívaného sveta. Našim cieľom je spojiť deti a mladých ľudí, ktorí dokážu nadväzovať priateľstva jednoduchým rozhovorom, dokážu sa o seba postarať, nadobudnúť zmysel pre poriadok, prevziať zodpovednosť, komunikovať na bežnej ľudskej úrovni.

ZÓNA ALFA 1

Vojenský zážitkový tábor pre deti a mládež je primárne zameraným na návrat detí a mládeže k bežným ľudským hodnotám ako je zmysel pre poriadok, zodpovednosť, cieľavedomosť, priateľstvo a čestnosť. Vzhľadom k tomu, že generáciami overeným spôsobom ako dosiahnuť spomenuté hodnoty je použitie takzvaného „vojenského režimu“ ako prostriedku na splnenie uvedených cieľov, vznikol
www.zonaalfa1.sk

Ako nam môžete pomôcť?

Každý projekt vyžaduje energiu, čas, nasadenie a hlavne srdce.
To sme mu dali, preto vieme, že to bude pecka. Nuž a bez financií to nepôjde. Preto hľadáme silného partnera, sponzorov, podporovateľov, či darcov, ktorí nám pomôžu a prispejú na dobrú vec. Pomôžte nám vrátiť deťom ich detstvo!

  • Len tak, pre dobrý pocit :-) Každý groš sa ráta...päť Eur, či päťdesiat sme naozaj vďační za každú pomoc.
  • Lebo môžte aj viac a radi tak urobíte :-) Sto Eur, či päťsto. Z celého srdca ďakujeme. Veríme, že kto dáva, dostane.
  • Lebo ste firma a vidíte v tom vyšší zmysel :-) a chcete sa podeliť o svoj zisk na skutočne zmysluplnú vec. Radi s vami predebatujeme možnosti sponzoringu, či partnerskej spolupráce.
  • Ceníte si svojich zamestnancov a chápete, že spokojný zamestnanec podáva skvelý výkon :-) Ozvite sa nám, vieme byť súčasťou sociálneho programu pre deti vašich zamestnancov.

Vaše finančné príspevky nám viete zaslať na účet združenia:

IBAN: SK 87 8330 0000 0020 0154 8616

Vopred vám srdečne a s pokorou ďakujeme :-)

Združenie všestranných aktivít pre mládež – záujmové združenie

Registračné číslo: VVS/1-900/90-54584

adresa: Kováčová 70, 049 42 Kováčová
korešpondenčná adresa: Jasuschova 16, 040 23 Košice

IČO: 51987015
DIČ: 2120895821
IBAN: SK 87 8330 0000 0020 0154 8616
SWIFT/BIC: FIOZSKBAXXX

e-mail: zvam@zvam.sk
mobilný telefón: +421 903 626 658